Quba rayon Mərkəzi kitabxanası

Quba rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
Azərbaycan Milli Ensiklopediyası.
17 Aprel , 2015

92 5(Aze)
A-99 
Azərbaycan Milli Ensiklopediyası.
Hörmətli oxucu! 
Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının “Azərbaycan” cildi bütövlükdə Azərbaycan Respublikasına həsr olunmuşdur. Ölkəmizin dünəni və bu günü: qədim tarixi və müasir həyatı, təbii sərvətləri və geosiyası mövqeyi, elm, təhsil və mədəniyyət sahəsində nəaliyyətləri kitabda öz ifadəsini tapmışdır.