Quba rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Quba rayon MKS

Johann Wolfgang Von Goethe - ''Şərq-Qərb Divanı''

84 (4 ALM)H 88Dahi Alman şairi Hötenin “Şərq-Qərb divanı” dünya ədəbiyyatı tarixində bənzəri olmayan bir əsərdir. “Divan”da Şərqin və Qərbin düşüncə və ya həyat tərzləri, fəlsəfələri, din və inanc sistemləri,

Elias Canetti “Kütlə və Hakimiyyət”

60.55K 85Elias Kanettinin 30 illik zəhmətinin bəhrəsi olan “Kütlə və Hakimiyyət” sosioloji, antropoloji, psixoloji və s. cəhətlərə toxunan, amma bunlarla məhdudlaşmayan bənzərsiz bir əsər kimi tanınır. Kanetti bu kitabında

Kristi Qudvin - Rəqəmsal Dünyada Uşaq Böyütmək

74.04Q 83Övladlarımızla bərabər rəqəmsal bir dənizin içindəyik. Üzməyi həm özümüz öyrənməli, həm də onlara öyrətməliyik. Övladlarımızı dənizdəki müxtəlif təhlükələrdən qorumaq bizim borcumuzdur. Bəs bunu necə bacarac

İbn Sina

72.3R 19Qərbdə «Avisenna», Şərqdə isə «İbn Sina» olaraq tanınan Əbu Əli Hüseyn ibn Abdullah orta əsrlər dövrünün ən böyük təbiblərindən biridir. Sağlığında «Hüdcətül-Haqq» (həqiqət carçısı), «Şeyx-ur-Rəis» (müd

Jan De Lafonten Nağıllar

83.8L 38XVII əsrdə yaşamış fransız yazıçısı, şair və vəkil Jan de Lafonten əsasən uşaq ədəbiyyatı yazıçısı kimi tanınır. Onun təmsil formasında yazdığı hekayələr, yaxud mənzum novellalar həmişə həyatsevərliyi, poetik