Quba rayon Mərkəzi kitabxanası

Quba rayon MKS
Elanlar
6 May , 2021

QUBA  RAYON  MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ  KİTABXANA  SİSTEMİNİN  TƏŞKİLATÇILIĞI  İLƏ   AZƏRBAYCAN XALQININ  ÜMUMMİLLİ LİDERİ,  DÜNYA  ŞÖHRƏTLİ  SİYASƏTÇİ  HEYDƏR  ƏLİYEVİN  ANADAN OLMASININ  98  İLDÖNÜMÜ  İLƏ  ƏLAQƏDAR  “HEYDƏR ƏLİYEVİN  İRSİ MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR”  ADLI ONLAYN  TƏDBİR  KEÇİRİLƏCƏK.                                                                                           07 MAY 2021-Cİ İl  SAAT 15:00