Quba rayon Mərkəzi kitabxanası

Quba rayon MKS
Elanlar
22 Fevral , 2019
22 FEVRAL 2019-Cİ İL TARİXDƏ SAAT 11:00-DA QUBA RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİNİN TƏŞKİLATÇILIĞI İLƏ 22 FEVRAL GÖRKƏMLİ İCTİAMİ XADİM, AZƏRBAYCAN YAZIÇISI, “MOLLA NƏSRƏDDİN” JURNALININ NAŞİRİ VƏ BAŞ REDAKTORU CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏNİN ANADAN OLMASININ 150 İLLİYİ İLƏ ƏLAQƏDAR “CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏ MƏKTƏBİ VƏ MİLLİ MƏDƏNİYYƏTİMİZİN İNKİŞAFI” ADLI TƏDBİR KEÇİRİLƏCƏK. BÜTÜN KİTAB SEVƏRLƏRİ, FƏAL OXUCULARI TƏDBİRDƏ İŞTİRAK ETMƏYƏ DƏVƏT EDİRİK.